Մեկնարկել են Սիրիա մեկնող անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացները 2020-08-07 «Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն»-ի Էջմիածնում տեղակայված ուսումնական կետրոնում մեկնարկել է Սիրիա մեկնող հերթական անձնակազմի վերապատրաստման դասընթացները: Այս դասընթացների նպատակն է սակրավորներին տալ հումանիտար ականազերծման բոլոր անհրաժեշտ հմտությունները ձեռքով ականազերծում իրականացնելու համար Սիրիայի Արաբական Հանապետությունում՝ համաձայն հակաականային գործողությունների միջազգային չափորոշիչների և Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում ՄԱԿ-ի ականազերծման ծառայությունների կենտրոնի կողմից հավաստագրված գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգերի: Դասընթացները կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 15-ը:
«Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ին տրվել է հումանիտար ականազերծման ոլորտում ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու իրավունք 2020-08-05 «Հումանիտար     ականազերծման     և     փորձագիտական կենտրոն»-ը      տեղեկացնում      է,      որ      համաձայն      ՀՀ կառավարության    №864-Ն    որոշման    ՀԱՓԿ    ՊՈԱԿ-ին տրվել     է     հումանիտար     ականազերծման     ոլորտում ձեռնարկատիրական        գործունեություն        ծավալելու իրավունք,       ըստ       որի       այսուհետ       իրավասու       է իրավաբանական           և           ֆիզիկական           անձանց պատվերներով            իրականացնել            տեխնիկական հետազոտության և ականազերծման աշխատանքներ: Սա       հնարավորություն       է       տալիս       այն       սեփականատերերին       և       տարածքի վարձակալներին,      որոնց      օգտագործման      ոլորտում      գտնվող      հողատարածքները ծանրաբեռնված       են       ականային       վտանգով,       պայմանագրային       հիմունքներով իրականացնել անհրաժեշտ ականազերծման աշխատանքներ: Նշենք, որ ակնկալվող շահույթն ուղղվելու է ականներից տուժած ՀՀ քաղաքացիների վերականգնողական և վերաինտեգրման ծրագրերին՝ համաձայն ՀԱՓԿ ՊՈԱԿ կանոնադրական նպատակների:
«Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն»-ը կազմակերպել է վերապատրաստման դասընթացներ Սիրիա մեկնող 6-րդ հերթափոխի ականազերծողների համար 2020-09-15 «Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի Էջմիածնի ուսումնական կենտրոնում, համալրված դասընթացի համար անհրաժեշտ ուսումնական միջոցներով, Սիրիա մեկնող 6-րդ հերթափոխի ականազերծողների հետ անցկացվեցին ականազերծողի տեսական և գործնական դասընթացներ: Դասընթացի ընթացքում մասնակիցները ստացան ձեռքով ականազերծում իրականացնելու անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝ համաձայն հակաականային գործողությունների միջազգային չափորոշիչների (IMAS) և ՀԱՓԿ ՊՈԱԿ-ի գործողությունների ստանդարտ ընթացակարգերի (ԳՍԸ): Դասընթացում ներգրավված բոլոր մասնակիցները որակավորվեցին և ստացան հավաստագրեր: «Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն»-ի տնօրեն Ռուբեն Առաքելյանը Սիրիա մեկնող վերապատրաստված ականազերծողներին մաղթեց հաջողություն և բարի առաքելություն:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
CHDE 2021 ©
,,ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԱԿԱՆԱԶԵՐԾՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ,, ՊՈԱԿ
1          2           3           4          5          6           7           8          9          10
11         12         13         14         15         16         17         18         19         20