ԹԵԺ ԳԻԾ 0 8000 9000

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ և ՄԱՔՐՈՒՄ

Տեխնիկական հետազոտությունը կատարվում է հաստատված և կասկածելի վտանգավոր տարածքների վերաբերյալ մանրամասն տեխնիկական և տեղագրական տեղեկություններ հավաքելու նպատակով, որը հնարավորություն է տալիս առավել ճշգրիտ սահմանելու ականազերծման պահանջները, այդ թվում` ականազերծման ենթակա տարածքները, ականազերծման խորությունը, հողի շերտի վիճակը, բուսականության առանձնահատկությունները: Դա թույլ է տալիս ձևակերպել առաջադրանքի պահանջը և ապահովել, որ հետագա գործողությունները կատարվեն ճշգրիտ, անվտանգ ու օպերատիվ կերպով, կազմակերպել մոնիթորինգի իրականացումը, հաստատել առկա տվյալները, գնահատել ռեսուրսների տեսակն ու քանակը և կազմել ականազերծման պլանը, որում ներառվում են տարածքի կրճատումը, ականազերծման և նշագրման պահանջները: 

ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Հողատարածքը համարվում է «մաքրված», երբ ականազերծող կազմակերպությունն ապահովում է որոշակի տարածքից և որոշակի խորությունից բոլոր ականների և ՊՊՄ հեռացումը և/կամ վերացումը: Տարածքի մաքրման ենթակա լինելը որոշվում է ոչ տեխնիկական կամ տեխնիկական հետազոտության արդյունքում, որը ցույց է տալիս ականների և պայթուցիկ մնացորդների առկայության մակարդակն այդ տարածքում:  
Մաքրման առաջնահերթությունները սահմանվում են կոնկրետ համայնքի վրա ունեցած ազդեցությունը ուսումնասիրելու և գնահատելու միջոցով: 

 

2022 թվականի ընթացքում «Հումանիտար ականազերծման և փորձագիտական կենտրոն»-ի մասնագետները տարեկան պլանով նախատեսված 50 000 մ² փոխարեն ականներից և չպայթած զինամթերքից մաքրել են 793 860 մ² մակերեսով տարածք (Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի Դավիթ Բեկ բնակավայր՝ 146 308 մ² և Սիսիան-Քաջարան ճանապարհ՝ 647 552 մ²):

2023 թվականին Վայոց ձորի Ջերմուկ համայնքի Ջերմուկ, Կեչուտ և Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի Սոթք, Գեղամասար բնակավայրերում պայթյունավտանգ զինամթերքներից մաքրել են ընդհանուր 234 192 մ² աղտոտված տարածք։